A unique principal who does not always sit in the office – but likes taking students out for ice cream

A unique principal who does not always sit in the office – but likes taking students out for ice cream

Whenever the students need support, the Principal of Forssa High School is always present or calls students directly. On Orientation…

Việt Nam và Vương quốc Anh có điểm gì chung? Đó chính là sức khỏe tâm thần kém trong trường học.

Việt Nam và Vương quốc Anh có điểm gì chung? Đó chính là sức khỏe tâm thần kém trong trường học.

Và lý do chính là một hệ thống giáo dục ưu tiên cạnh tranh hơn là niềm vui khi đến…

Finest Future to boost entrepreneurship and collaboration with Vietnam in 2022

Finest Future to boost entrepreneurship and collaboration with Vietnam in 2022

Finest Future has always had a big interest in Vietnam, the home country of Bambi Dang – CEO & Co-founder…